Borstvoeding de Start 
  

Patricia Walraven IBCLC

WHO code

Moedermelk is de optimale en natuurlijke voeding voor een zuigeling. Moedermelk heeft veel beschermende eigenschappen die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk zuigelingen een gezonde start in het leven krijgen wordt het geven van borstvoeding gestimuleerd. Het is hierbij van groot belang dat moeders juiste informatie en steun ontvangen. Voor het welslagen van borstvoeding is echter de bescherming van borstvoeding ook van essentieel belang.


Bekijk WHO code informatie op  https://www.nvlborstvoeding.nl/nederlandse-vertaling-who-code/


Ook voor verdere informatie die van groot belang kunnen zijn verwijs ik u door naar de website van de NVL


Bekijk verdere informatie op   https://www.nvlborstvoeding.